Jens Juuls Vej 28, 8260 Viby J
8-16 RING 8741 8047

Nye ændringer i Vejledning om undtagelser fra køre-hviletidsforordningen

I efteråret 2016 overgik ”Vejledning om undtagelser fra køre-hviletidsforordningen” til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen har foretaget enkelte ændringer, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2017.

Det drejer sig blandt andet om fortolkning af undtagelsesbestemmelsen, hvor der er blevet tilføjet et afsnit om fortolkning af ”materiel”

”Materiel

For at falde ind under begrebet ”materiel” skal der være tale om gods, der enten skal bearbejdes eller omdannes, eller på anden måde er nødvendigt for udførelsen af førerens arbejde (førerens hovedaktivitet). (Færdselsstyrelsen 2016)

Det betyder blandt andet, at en automekaniker, der ved hjælp af en påhængsvogn transporterer en bil til reparation på sit værksted, vil være omfattet, da den transporterede bil i dette tilfælde vil være mekanikerens materiel.

Den fulde tilføjelse til afsnittet kan ses på Færdselsstyrelsens hjemmeside: http://www.fstyr.dk/DA/Kore-og-hviletid/Køre-og-hviletid.aspx

Derudover er den konstruktive hastighed for et motorredskab ændret til 40 km i timen.

Yderligere er der foretaget mindre sproglige rettelser samt konsekvensrettelser som følge af overførsel af vejledningen til Færdselsstyrelsen.

I takt med at der modtages nye fortolkningsbidrag til undtagelserne, vil Færdselsstyrelsen fortsætte ajourføringen af vejledningen. Disse vil løbende blive offentliggjort på Færdselsstyrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk.